• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش
منطقه طلایی مدیریت

خلاصه 13 اشتباه مهلک مدیران

كد كالا: 1002
قیمت: 5,000 تومان

ین کتاب در مورد تکمیل مهارت های رهبری و مدیریت، در راستای پیشگیری از اشتباهات رایجی است که مدیران درباره ی کارمندان تحت کنترل خود، انجام می دهند . در حقیقت مدیران از زمانی که قابیل سعی کرد هابیل را تحت سلطه ی خود قرار دهد

امتياز اين محصول
0 امتياز

این اشتباهات اگر برای شما خطرناک نباشد، برای سازمان شما مهلک می باشد، اما اگر بدانید این خطاها چه هستند نباید هیچگاه چنین اشکال هایی در ماهیت، روش و قضاوت اداره ی خود داشته باشید .

خوشبختانه این اشتباه ها خیلی زیاد هم نیستند و من فقط سیزده اشتباه مهلک را شناخته ام. در میان صد مؤسسه ای که گروه \"فورچون\" در کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیا با آنها کار مشاوره انجام داده است، ما با دقت تمام اشتباه های رایجی را که در شرایط کاری سخت اتفاق می افتد، فهرست بندی کرده ایم .
عبارت هایی که برای تشریح این موقعیت ها به کار می رود، متفاوت هستند . اما مشکلات شناسایی شده کم هستند . این کتاب سیزده تله رایج را طوری نشان می دهد که هرگز دوباره گرفتار آن نشوید.
اشتباه مهلک 1 : عدم مسئولیت پذیری
اشتباه مهلک 2 : عدم موفقیت در ایجاد پیشرفت در کارمندان
اشتباه مهلک 3 : سعی در کنترل نتایج به جای تأثیر بر افکار
اشتباه مهلک 4 : پیوستن به یک گروه نا مناسب
اشتباه مهلک 5 : مدیریت یکـسان بر افراد
اشتباه مهلک 6 : فراموش کردن اهمیت سود
اشتباه مهلک 7 : تکیه بر مشکلات به جای اهداف
اشتباه مهلک 8 : دوست به جای رئیس
اشتباه مهلک 9 : ناتوانی در ایجاد استانداردها
اشتباه مهلک 10 : عدم موفقیت در آموزش به کارکنان
اشتباه مهلک 11 : نادیده گرفتن بی کفایتی کارمندان
اشتباه مهلک 12 : قدردانی صرف از کارمندان برجسته
اشتباه مهلک 13 : سعی در تحت نفوذ قرار دادن دیگران

برچسب محصول