خلاصه پنج دشمن کار تیمی

5,000 تومان

خلاصه کتاب 5 دشمن کار تیمی فایل :pdf تعداد صفحات :13

ویژگی های کالا


پنج دشمن کار تیمی

مدیریت، کار با دیگران و توسط دیگران تعریف گردیده است. در این تعریف از مدیریت بر کار گروهی و تیمی تاکید شده و تحول در مدیریت از روش های سنتی به روش های امروزی را تبیین می کند.

معجزه در روش های نوین مدیریت به صورت سینرژی یا هم افزایی خود را نشان داده و می گوید که در کار تیمی یا گروهی توانمند، نتایج بدست آمده خارق العاده و بیش از انتظار است.

ساختن تیم های توانمند ضمن سادگی از فرآیند پیچیده و دشواری برخوردار است، اما شدنی است.

در این کتاب پاتریک لنچیونی، به بررسی پنج دشمن کار تیمی می پردازد.

محصولات مرتبط