خلاصه کتاب استراتژی رقابتی تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا

5,000 تومان

خلاصه کتاب استراتژی رقابتی تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا فایل :pdf تعداد صفحات :121

ویژگی های کالا


توضیحات
به طور سنتی رقابت یک عنصر ایستا است و موفقیت یا شک در آن به عوامل تولید وابسته است. لیکن در دنیای امروزی و مدرن، رقابت یک عامل پویا است و تکنولوژی های نوین، محصولات جدید، مرزبندی های جدید، فرآیندهای تولیدی جدید و مفاهیم جدید مدیریتی منجر به شکل گیری تغییر و یا حتی از بین بردن مزیت رقابت صنعتی ملی می شود. کتاب استراتژی رقابتی از 3 بخش تشکیل شده است؛ بخش اول به تحلیل ساختاری صنایع و نیروهای پیش برنده رقابت در هر صنعت اشاره دارد. در تحلیل ساختاری تولید کننده (اعم از محصول یا خدمات) باید به تهیه نقشه ای از گروه های استراتژیک، ارزیابی از موانع جابجایی و ارزیابی از توان چانه زنی هر گروه استراتژیک در صنعت یا تأمین کنندگان و خریداران دست یابد. بنابراین پس از شناخت محیط و توانمندی های خود و با توجه به اینکه محور تحلیل ساختار هر صنعت ریشه در اقتصاد و فن آوری آن دارد - که البته این خود شکل دهنده محدوده رقابتی آن است - شرکت باید استراتژی رقابتی خود را تدوین و تنظیم نماید.

محصولات مرتبط