خلاصه کتاب اصول مدیریت نوشته دکتر علی رضائیان

5,000 تومان

خلاصه کتاب اصول مدیریت فایل :pdf تعداد صفحات :36

ویژگی های کالا


خلاصه کتاب اصول مدیریت نوشته دکتر علی رضائیان: ظهور پدیده «اداره کردن» مربوط به روزگار اخیر نیست بلکه از دیرباز، بشر متوجه شده است که برای رسیدن به یک «هدف» لازم است به بسیج امکانات و رهبری این امکانات به سوی آن هدف مشخص اقدام کند.

نظریه های مدیریت: باید توجه داشت شیوه رهبری و مدیریت و هر تمدنی بستگی به ساخت فرهنگی آن تمدن دارد.

به طور کلی اصول مدیریت شامل:

1- برنامه ریزی

2- سازماندهی

3- بسیج منابع و امکانات

4- هدایت

5- سرپرستی و کنترل

است.

محصولات مرتبط