خلاصه کتاب بی واسطه از دل

5,000 تومان

خلاصه کتاب بی واسطه از دل فایل :pdf تعداد صفحات :21

ویژگی های کالا


بی واسطه از دل – مایکل دل

مایکل دل نویسنده کتاب ایده اولیه کارش را از فروش از فروش بی واسطه تمبر به سن 9سالگی فرا گرفت و با مونتاژو فروش بی واسطه کامپیوتر در اتاق دانشجویی اش پی گرفته است. در این کتاب نویسنده تلاش کرده است که خوانندگان را در جریان مراحل ایجاد و توسعه و دلایل موفقعیت و شکست شرکت خود قرار دهد.
مایکل دل در اثر خود ضمن شرح پاره ای تفاوت بنیادین شرکت دل با دیگران که پیروزی دل را تضمین کرده است می گوید: ما درسهای خود را از راهی دشوار که حاصل تجارب و آزمون خطاهاست آموخته ایم. شاید شما هم با مطالعه درس های ما تجارب شایسته ای در زمینه ایجاد امتیاز رقابتی کار آمد برای کسب کارتان پیدا کنید. زندگی در محیط پویا و پرشتاب و انعطاف پذیر را تمرین کنید، زیرا چنین وضعی استثنایی نیست. برای کامیابی در تغییرات باید بدانید که چگونه به آنها همراه گردید و از آنها نیرو بگیرید. راهی دیگر وجود ندارد.

محصولات مرتبط