خلاصه کتاب کتاب پایان عصر بازاریابی سنتی

5,000 تومان

خلاصه کتاب کتاب پایان عصر بازاریابی سنتی فایل :pdf تعداد صفحات :16 کتاب پایان عصر بازاریابی سنتی نوشته : سرجیو زیمن

ویژگی های کالا


رباره کتاب :
سرجیو زیمن بازاریاب ارشد ومعاون سابق شرکت کوکا کولا ، اعتبار خود را از تجدید ساختار سازمان بازاریابی و تحکیم بیشتر موقعیت آن شرکت در عرصه بازاریابی جهانی گرفته است.
رویکرد پویای اودر زمینه تبلیغات و بازاریابی موجب شکل گیری تجربه های نو و ارزشمندی شده است که بنا به اعتقاد خود اومی تواند برای همه دست اندرکاران این رشته مفید و راهگشا باشد.
این کتاب اثری است زنده و تازه درباره بازاریابی که در آن نویسنده جسورانه می کوشد با رد تمامی اندیشه ها و شیوه هی مرسوم بازاریابی ، نظریه ها و اصول نوینی برای آن پی ریزی کند.
به این منظور ، زیمن از تجربیات چندین ساله اش سود می جوید و با تجزیه و تحلیل دقیق وظریف روش های رایج بازاریابی ، ضعف ها و قوت های هر یک را با ارائه دلایل کافی بر می شمارد.
زیمن در سراسر این کتاب بر دو نظریه ( یا اصل ) خود بارها تأکید می ورزد و میگوید :
اگرقرار باشد محصول یا خدمتی به مقدار بیشتر در دفعات بیشتر و به قیمت بالاتر به فروش رسد ، باید دلایل بیشتری به مردم برای خرید آن ارائه کرد ، هم چنین باید « متفاوت » ، « بهتر » و « ویژه » باشد و اگر نیست باید چنین تصویری از آن ساخت.بر این مبنا این کتاب نیز خود اثری متفاوت ، بهتر و ویژه است.

محصولات مرتبط